Om Oss

Peritum Properties långsiktiga strategi och verksamhet är att äga, förvalta och förädla fast egendom och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Peritum Properties har fokus på både medelkort och långsiktig tillväxt, framförallt gällande utveckling av bostadsfastigheter, hyresrätter och kommersiella fastigheter.

I dagsläget är Peritum Properties främst intresserade av tre typer av investeringar:

  • Bostadsprojekt – detaljplanlagda fastigheter som medger byggnation av bostäder
  • Planprojekt – Icke detaljplanlagda fastigheter, alternativt detaljplanlagda fastigheter där detaljplanen kan ändras
  • Projektfastigheter – Bebyggda fastigheter med löpande verksamheter
  • Våra fastighetsprojekt är helt självständiga genom egen bolagsstruktur och finansiering. Projekten har idag generellt en tidshorisont om 1-3 år.

Peritum Properties har nyligen ingått ett mycket ingående och långsiktigt samarbete med Deromegruppen (Derome Mark & Bostad) vilket bl.a. innebär gemensamägda projekt.

 
 

Mark sökes

Peritum Properties letar alltid efter bra markområden som helst är detaljplanlagd eller är på väg att bli det. Har du eller ditt företag mark du vill avyttra i Stockholm med omnejd får du gärna skriva en kort information om din mark/fastighet och mejla till vår infomejl här på sidan så tar vi kontakt med dig.